[Mục lục][Longfic/Transfic] Nịch Ái

(poster được làm bởi 大花阿息 và FinoSherry紫 @tieba.baidu.com)

Tựa đề:  溺爱 – Nịch Ái (Tình yêu sủng nịch)

Tác giả: kriserika@baidu.com

Dịch: QT

Biên tập: Victoria Phàm + Ru Junior (các cảnh của KaiHun)

Beta: Victoria Phàm + Tiểu Phong

Tình trạng bản gốc: chưa hoàn

Tình trạng bản dịch: đang lết……

Link gốc: [x]

Pairing: KrisHan (chính), ChanBaek, KaiHun

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nói trắng ra là mình dịch chui để thoả mãn bản thân :P

Đây là bản dịch hoàn toàn phi thương mại.

Chuơng 1 | Chuơng 2 | Chuơng 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6

Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 | Chương 41 | Chương 42

Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54

Chương 55 | Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 |Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 63 | Chương 65 | Chương 66

About Victoria Phàm

Diệc Phàm và Lộc Hàm sinh ra là để dành cho nhau. Xem các bài viết của Victoria Phàm

3 responses to “[Mục lục][Longfic/Transfic] Nịch Ái

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 112 other followers

%d bloggers like this: